Projektering

På denne sider finder du (klik på de enkelte punkter for at komme til afsnittet):


Spændingsrækkefølge

I opbygning af installationer med iltholdigt vand, kan denne model bruges som en tommelfingerregel. Spændingsrækkefølgen bruges som indikator for hvilke materialer, der fungerer bedst sammen. Det vil sige, at jo mindre afstand der er mellem to forskellige metallers ædelhed, jo mindre er korrosionsrisikoen og det øger holdbarheden.

spaendingsrækkefoelge-model

 

Materialesammensætning

 

Håndtering af pressystemer

Følgende forhold er vigtige:

 

Brugsvandsinstallationer

Entreprenøren bør altid sikre sig, at der fremskaffes og forelægges prøver og deklarationer af de materialer, som ønskes anvendt. Omfanget bør være tilstrækkeligt til, at tilsynet kan bedømme teknisk kvalitet og udseende.

Derudover skal man være opmærksom på følgende ved valg af rør, fittings, armaturer og komponenter:

 

Galvaniserede rør

Galvaniserede rør er uegnede til hårde vandtyper, fordi de medfører øget risiko for gennemtæringer. Der bør være stor vandgennemstrømning og god cirkulation i galvaniserede rør, fordi det fremmer en beskyttende belægningsdannelse.

Større varmtvandsinstallationer skal udføres med elektrolyse, som forbedrer belægningsdannelsen, og elektrolyseanlægget skal serviceres jævnligt. Gevindsamlinger er særligt udsatte for korrosion og bør derfor være tilgængelige og kunne udskiftes.

Ved overgang fra en galvaniseret installation til rustfrit stål-, rødgods/siliciumbronze eller messinginstallation bør der anvendes støbte galvaniserede fittings med stor godstykkelse. Fx som union, så denne ved tilfælde af korrosion nemt kan udskiftes.

Korrosion i galvaniserede rør øges ved temperaturer over 60 °C. I installationer med hoved- og stigeledninger i galvaniserede rør og afgreninger i kobberrør skal der etableres ionfælder.

 

Rustfri rør

Risikoen for korrosion øges ved højt kloridindhold i vandet. Der er forskel på, hvor meget klorid rustfri rør er godkendt til. Rustfri rør, der er godkendt til 250 mg klorid, har mindre risiko for korrosion i rør og samlinger.

Ved højt kloridindhold bør der anvendes rødgods/siliciumbronze-fittings for at undgå risikoen for lokal korrosion i samlinger.

Rustfri rør skal samles med rustfri fittings, hvis der er en restinstallation i galvaniserede rør. Anvendes rødgods/siliciumbronze-fittings forkortes restlevetiden for den galvaniserede installation.

 

Samling af rustfri rør

Samling af rør med presfittings skal ske efter fabrikantens forskrifter, og hvor det af pladshensyn ikke er muligt at bruge presfittings anvendes gevindfittings af rødgods/siliciumbronze.

Inden montering af fittings skal det sikres, at O-ringen er på plads. Eventuelt snavs fjernes, og indstiksdybden skal være i henhold til fabrikantens anvisninger.

Rør og fittings samles ved at dreje og trykke let samtidig – undgå vrikning. Anvend kun en til systemet anerkendt presmaskine til sammenpresningen.

Ved overgang fra eksisterende kobberrørsinstallation til rustfrit stål, skal der altid anvendes presfittings af rødgods/siliciumbronze.

Ved overgang fra en galvaniseret installation til rustfrit stål-, rødgods/siliciumbronze eller messinginstallation bør der anvendes støbte galvaniserede fittings med stor godstykkelse. Fx som union, så denne ved tilfælde af korrosion nemt kan udskiftes.

 

Afkortning af rør

Kobber- og rustfri stålrør kan afkortes med en rørskærer, en fintandet metalsav eller med en elektrisk sav.

Ved afkortning skal man være opmærksom på følgende:

 

Presfittings m/ SC-contur og dobbeltpres

SC-contur

Alle Viega presfittings er udstyret med SC-contur (Safety connection). Det betyder, at såfremt montøren har glemt at udføre presning af fittings, vil denne være 100 % garanteret utæt, så snart der bliver sat vand på anlægget. Når samlingen er udført, vil denne være 100 % tæt. Resultatet heraf er, at man undgår ubehagelige og dyre vandskader i ejendomme og bygningsdele generelt.

Dobbelt pres

Alle Viega presfittings har dobbelt presse kontur. Dette kendetegnes ved, at der er et styr foran O-ringen. Dette er med til at sikre en mere trækfast og lige samling, samt at O-ringen er mere beskyttet, da røret allerede er centreret i fittings, når det skal passere O-ringen.

 

PRE-værdi tal for Viega rustfri rør

Viega Sanpress rustfri rør fremstilles efter den internationalt anerkendte PRE-værdi (korrosionsbestandighed). PRE-værdien er > 24 og ligger dermed klart over normens minimumsværdi, som kun er 22,9. Fordel: Når PRE-værdien stiger, stiger også materialets modstandsdygtighed. I praksis betyder det en forøgelse af sikkerheden. Denne metode resulterer i den smalleste svejsesøm på markedet – en faktor, som korrosionsfagfolk sætter pris på.

 

Rørdimensionering

Ved hjælp af nedenstående diagram kan tryktabet ved rørfriktion for kobberrør og rustfri stålrør skønnes tilstrækkelig præcist.

Klik på tabellen for stor udgave

rd1

VS = maksimal gennemstrømning; v = strømningshastighed; R = rørfriktionstrykdifference

 

Tæthedsprøvning

Viega SC-contur garanterer detektering af upressede forbindelser i hele trykområdet fra 22 mbar til 3 bar (tørt) og fra 1 bar til 6,5 bar (vådt). Hvis tæthedsprøvningen falder i en frostperiode, anbefales tørprøvning også af mindre installationer. Der findes p.t. ingen standardiseret prøvningsmetode for installationer i bygninger. For prøvning af ledninger i jord henvises til DS 455.

 

Grundregler for idriftsætningen