Montering - metal

På denne sider finder du (klik på de enkelte punkter for at komme til afsnittet):


 

Afstand mellem to presninger

For at sikre en fuldstændig tæt funktion for samlingerne skal den dimensionsrelaterede minimumsafstand af mellem to presninger overholdes.

PHB_1

Pladsbehov minimum amin [mm]:
Rør-øda
[mm]
PT2 PT3-AH
PT3-EH
Picco
Pressgun
Picco
Pressgun
5/4B/4E
12-54 45 50 35 50

PNB_1

Rør-øda
[mm]
Mindste afstand a
[mm]
12 0
15 0
18 0
22 0
28 0
35 10
42 15
54 25

 

Tilskæring og bukning af rør

Rør i størrelserne 12 – 28 mm kan bukkes med et dertil beregnet bukkeværktøj. I den forbindelse skal man sikre sig, at der ved bøjebenet er en tilstrækkelig lang cylindrisk rørende (ca. 50 mm) at stikke ind i en muffe.

Svejsesøm skal ligge i neutral linje. Se nedenstående illustration.

Sanpress rør i rustfrit stål eller kobber skal bukkes med en dertil egnet maskine. Bukkeradius findes i rørproducenternes produktinformation. For Sanpress rustfri stålrør og kobberrør gælder: R ≥ 3,5 x d.

Abb

Gevindsamlinger

Sanpress systemet kan forbindes med gængse gevindfittings eller armaturer af rødgods/siliciumbronze. Ved gevindsamlinger skal gevindsamlingen foretages først og dernæst pressamlingen for at undgå unødige torsionsspændinger.

 

Rørfastgørelser

Til fastgørelse af rør skal der anvendes rørbærere med gummi eller kunststof indlæg for at undgå udefra kommende spaltekorrosion.

Til fastgørelse af rørledninger kan der benyttes almindelige rørbærer. Til lydisolering skal der benyttes rørbærer med kloridfri lydisolerende mellemstykker. Ved for store fastgørelsesafstande kan der opstå vibrationer og dermed lyde.

Tabellen nedenfor angiver retningsgivende værdier for fastgørelsesafstande, der giver problemfri funktion for rørledningssystemet.

Fastgørelsesafstande for rør af rustfrit stål, kobber og el-forzinket rør:

Mobil: scroll til siden for at se mere i tabellen

Mobil > Rørstørrelser og fastgøringsintervaller for rør [m]
Størrelser
[mm]
Sanpress  Sanpress
Inox
Profipress Fastgøringsafstand
[m]
12 1,25
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3,00
54 3,50
64,0 4,00
76,1 4,25
88,9 4,75
108,0 5,00

 

Ved fastgørelse af rør skelner man mellem fixpunkter (stive fastgørelser) og glidende rørføring (aksial bevægelse af røret er mulig).

Fixpunkter skal placeres, så torsionsspændinger pga. længdeforskydninger så vidt mulig undgås.

Endvidere må rørledninger, som ikke har nogen retningsforskydning hhv. udvidelseskompensering, kun have et fikspunkt. Ved lange rørledninger anbefales det, at dette fikspunkt placeres i midten, så udvidelsen styres i to retninger.

Fixpunkter må ikke placeres på samlinger (a). Glidende rørføringer skal placeres, så de ikke utilsigtet bliver til fixpunkter, når anlægget er i drift. En glidende rørføring kan, som vist på (b), blive til fikspunkt ved afstande <250 mm.

a)
Abb477

b)
Abb476

Abb478
Fastgørelsesafstande for rør af rustfrit stål, kobber og el-forzinket rør.

 

Længdeudvidelse

Generelt vedrørende længdeudvidelse:
Rørledninger udvider sig forskelligt ved opvarmning, afhængigt af materialet (se nedenstående tabel).

Forskellige materialers længdeudvidelse:
For at undgå uønskede spændinger i rørnettet skal der tages hensyn til dette ved projekteringen og udførelsen af rørledningsanlæg ved hjælp af:

Mobil: scroll til siden for at se mere i tabellen

 Mobil > Varmeudvidelseskoefficient
α
[mm / mK]
Længdeudvidelse
ved rørlængde = 20 m
og ΔT = 50 K
[mm]
Rustfast stål 1.4401 0,0165 16,5
Rustfast stål 1.4521 0,0108 10,8
Galvaniseret stål 0,0120 12,0
Kobber 0,0166 16,6
Kunststof 0,08 – 0,18 80,0 – 180,0

 

Forlængelse af ledninger i rustfrit stål

Ved en rørlængde på 20 m og en temperaturdifferens på 50 K (eks. røropvarming fra 10 °C til 60 °C) kan der aflæses en længdeudvidelse Δ| = 10,8 mm. Længdeudvidelsen kan også beregnes ud fra
formelen:

Δl = a x L x ΔT

Dernæst får man ved en temperaturdifferens / symbol / = 50 K og en rørlængde L = 20 m.

Δl = 0,0108 mm x (m x K) x 20 m x 50 K.
Δl = 10,8 mm

 

Udvidelseskompensering

Udvidelseskompensering som følge af opvarmning af rørledninger optages overvejende af elasticiteten i rørnettet. Når dette ikke er muligt, især ved meget lange rørstrækninger, skal der projekteres med kompenseringselementer. Disse kan udføres som Z-kompenseringselementer eller U-kompenseringselementer (se nedenstående illustrationer) eller som kompensatorer.

Beregning af længden af kompensationsstykker til rør med Ø < 54 mm:

15AM-XL-Z-Dehnausgl1 16AM-Dehnungsausgl
Diagrammerne viser den benlængde for de respektive kompenseringselementer, som er nødvendige for at optage udvidelsen.

17AM-U-Bogen
Kompensationsstykker I U-form med kompensationsstykke LBU.

Længdeberegning:

For kompensationsstykker i Z- og T-form

Tryk på illustrationen for stor udgave

L-beregn1

For kompensationsstykker i U-form

Tryk på illustrationen for stor udgave

L-beregn2

 

Aksialkompensator

Viega aksialkompensatorer er beregnet til at optage aksiale bevægelser, som er forårsaget af temperaturudvidelser i rørnettet.

Kompensatorerne er forspændt ved leveringen og skal derfor ikke forspændes ved monteringen.

Abb_D_42

Viega aksialkompensatorernes driftstemperatur ligger i området fra 20 °C til 120 °C. Kortvarige systembetingede temperaturtoppe kan optages uden problemer.

Rensning af rørledningssystemet med aggressive midler bør undgås pga. korrosionsfaren for stål/bælgen.

Aksialkompensatorer er ikke beregnet til belastning ved sidegående bevægelse (lateral og/eller angular). Anvendelse til kompensering for monteringsforskydninger er dog mulig indenfor visse grænser.

Fordele:

Tekniske data:

Tryk på illustrationen for stor udgave

td1

Z-mål kompensator:

Kompensator
di/DN
Udvidelseskompensation
[mm]
15/12 -7
18/16 -9
22/20 -11,5
28/25 -14
35/32 -13
42/40 -15,5
54/50 -16

Ved anvendelse af kompensatorer skal monteringsforskrifterne og driftsanvisningerne følges.

 

Gevindsamlinger XL

Sanpress XL kan forbindes med gængse gevindfittings eller armaturer af kobberlegeringer. I den forbindelse skal gevindsamlinger foretages først og dernæst pressamlinger for at undgå unødige torsionsspændinger.

 

Flangesamlinger XL

Sanpress XL systemet kan endvidere forbindes med flanger (Viega flanger har en hulkreds til PN 10/ PN16). Dertil benyttes en tilsvarende flange, fx gevindflange.
Også her skal flangesamlingen foretages først og derefter pressamlingen.

 

Pladsbehov ved presning XL

For at få en problemfri arbejdsgang skal der ved planlægningen tages hensyn til minimumsafstanden mellem rørledningerne, hhv. rørledningen og væg-/loftkonstruktionen. I praksis er afstandene normalt sikret ved mindstekravene til koldt- og varmtvandsledningernes isolationslag.

I det enkelte tilfælde ses ”mindste afstand a” i tabellerne nedenfor.

Sanpress XL:

PHB_xl1

Rør-øda
[mm]
Mindste afstand a
[mm]
76,1 Ikke påkrævet!
88,9
108,0

 

 

PHB_1.3_Tab30_10_2-Min

Pladsbehov minimum amin [mm]
Rør-ø da
[mm]
PT2 PT3-AH Pressgun
5/4B/4E
76,1
88,9
108,0
45 50 50

Sanpress Inox XL / Profipress XL / Prestabo XL:

PHB_xl2

Rør-øda
[mm]
Mindste afstand a
[mm]
64,0 15
76,1
88,9
108,0

PHB_xl3

Rør-øda
[mm]
Mindste afstand a
[mm]
64,0 20
76,1
88,9
108,0