Montering - kunststof

På denne sider finder du (klik på de enkelte punkter for at komme til afsnittet):


 

Raxofix rørsystem

Innovativt pressystem: Raxofix fra Viega er et tryktabsoptimeret rørledningssystem i kunststof med en ny og innovativ teknologi – den raksiale presteknologi.

Den innovative presteknik, der minimerer snævre tværsnit og med en gunstig geometrisk udformning, sikrer et højt flowniveau, garanterer et tryktab, der er mange gange lavere end de traditionelle messing- og kunststofdele.

Resultatet er betydelige fordele:

Raxofix alupex rør

Fordele med fysisk fornetning (modsat kemisk fornetning)

Brandklasse:
B2 iht. DIN 4102 og E iht. EN 13501-1

Tekniske data tabel:

Mobil: scroll til siden for at se mere i tabellen

Nominelle rørmål > [mm] 16×2,2 20×2,8 25×2,7 32×3,2 40×3,5 50×4,0 63×4,5
Indvendig diameter [mm]  11,6 14,4 19,6 25,6 33,0 42,0 52,0
Rørvægt [g/m] 112,8 173,8 245,0 380,0 525,0 735 1090,0
Rørvægt med vand [g/m] 219 337 550 902 1380 2120 3345
Rør-volumen [l/m] 0,106 0,163 0,305 0,522 0,855 1,385 2,255
Mindste bukningsradius
for fri bukning
x da 5,0 Anvend
bukkeværktøj
Mindste bukningsradius
for bukkeværktøj
x da 3,0  3,5 4,0 4,5
Varmeledningsevne  [W/mK] 0,4
Gennemsnitlig
længdeudvidelse
[mm/mK] 0,03
Rørruhed [mm] 0,0015
Iltspærrer Alu

 

Presfittting med SC-contur

Raxofix form- og forbindelsesstykker fremstilles ved hjælp af sandstøbning i rødgods/siliciumbronze, som sørger for en indvendig geometri. Dette giver en gennemstrømning med et lille tryktab – en fordel, der har positiv indflydelse pa dimensioneringen af drikkevandsledninger.

Forbindelsesteknikken uden O-ring med en støttebøsning af meget stærkt PPSU – der har samme udvidelseskoefficient som rørmaterialet PE-Xc – giver den ideelle løsning til kunststofforbindelser, der er garanteret sikre.

Med Viega SC-contur opdages en manglende presning i det samlede trykområde fra 22 mbar til 3 bar (tør) og fra 1 bar til 6,5 bar (våd).

Overblik over systemets kendetegn

Flowhastigheder [m/s] og Zeta-værdier:

zeta1

zeta2

Zeta-værdier

Zeta-værdien er et dimensionsrelateret indekstal uden enhed for beregning af tryktab i enkeltmodstande ved forskellige flowhastigheder. For beregningen af zeta-værdier for Raxofix er der blevet antaget en flowhastighed på 2 m/s.

Længdeudvidelse og kompensationsstykker

Rørledninger ændrer længde ved temperaturændringer. For at kunne kompensere for aksiale bevægelser skal længdeudvidelseskompensatorer i Z- eller U-form indbygges i systemet med en tilstrækkelig længde.

Der skelnes mellem to fastgørelsesmetoder for rørledninger

Generelle regler for montage

Ved hjælp af diagrammerne nedenfor kompensationsstykkernes nødvendige længde beregnes.

Tryk på illustration for stor udgave

zeks1

Tryk på illustration for stor udgave

zeks2

Eksempel: Raxofix alupexrør

Oplyst: Temperaturforskel Δϑ = 50 K; rørlængde L = 8 m; rør ø = 20 mm

Skal findes: Længde på kompensationsstykke LBS

Beregning:

Løsning: Aflæs værdien på x-aksen: LBS = 480 mm

Klik på illustration for stor udgave

raxo-b2

Afkortning og pressamling af kunststofrør alupex og fittings

Til installationen anbefaler vi Viega originalt værktøj – save eller vinkelslibere må ikke anvendes.

Afkortning af rørene

afs1

afs2

afs3

Til presningen skal der anvendes egnede Raxofix presbakker til alupex-systemer og presmaskiner med tilstrækkelig pressekraft.

Anbefalede Viega presmaskiner

Minimumsafstand bøjning / kobling:

Mobil: scroll til siden for at se mere i tabellen

Pressmaskinetype Pressgun Picco
[mm] ø da a b a b
 pmt1 16 36 46 36 46
20 36 50 36 50
25 46 42 46 62
32 44 74 46 74
40 57 94 57 94
50 57 112
63 60 124

 

Minimumsafstand bøjning og T-stykke:

Mobil: scroll til siden for at se mere i tabellen

Pressmaskinetype Pressgun Picco
[mm] ø da a b a b
 pmt2a 16 36 46 36 46
20 36 50 36 50
25 46 62 46 62
32 44 73 44 73
40 57 94 57 94
50 57 108
63 60 124

 

Monteringsafstande

Til monteringen bør der anvendes rørbøjler med beskyttelsesindlæg.

Følgende monteringsafstande skal anvendes.

Maksimal monteringsafstand Raxofix rørledninger:

Mobil: scroll til siden for at se mere i tabellen

Mobil > Vandret Lodret
da x vægstyrke
[mm]
PE-Xc /Al/PE-Xc-rør
[m]
PE-Xc/Al /PE-Xc-rør
[m]
16 x 2,2 1,00 1,30
20 x 2,8
25 x 2,7 1,50 1,95
32 x 3,2 2,00 2,60
40 x 3,5
50 x 4,0 2,50 3,25
63 x 4,5

 

Combi PB rørsystem

Viega Combi PB rør er gennemtænkt og økonomisk, takket være den hurtige montering. Combi PB rør har op til 52 % større indvendig diameter end et traditionelt 15 mm Pex-rør, hvilket giver en højere flowegenskab ved mindre rørdimensioner, sammenlignet med tilsvarende rør på markedet.

Koblingsdåsen har en indvendigt monteret rødgods/siliciumbronze fitting af bedste kvalitet, som kendetegner Viegas korrosionssikre systemer. Der er ingen indsnævringer og dermed en meget lav Zetaværdi, som sikrer et lavt tryktab. Valg af mindre dimensioner er muligt og derved ressourcebesparelse.

Viega Combi PB rør med iltspærre fås i forskellige udførsler. Med eller uden beskyttelsesrør og med 9 mm lyddæmpende isolering. På denne måde opnås den rigtige løsning til den rigtige udfordring – ikke kun til brugsvandsinstallationer, men også til varmeinstallationer.

Fordele

Combi PB rør er fleksibelt og med iltspærrelag

Tekniske data:

Kunststofrør, gråt

Brandklasse:
B2 iht. DIN 4102 og E iht. EN 13501-1

combipb

Tekniske data:

Mobil: scroll til siden for at se mere i tabellen

Nominelle rørmål [mm] 16 x 1,8
Indvendig diameter [mm] 12,4
Rørvægt [g/m] 97,6
Rørvægt med vand [g/m] 203,6
Rørvolumen [l/m] 0,121
Mindste bukningsradius x da 5,0
Varmeledningsevne [W/mK] 0,35
Gennemsnitlig længdeudvidelse [mm/mK] 0,17
Rørruhed [mm] 0,0015
Iltspærrer

 

Montering af koblingsdåse

kb1
Med rørsaksen afkortes røret. Slidte klinger udskiftes med nye.

kb2
Beskyttelsesrøret afkortes med afskæreren til beskyttelsesrør.

kb3
Kontroller røret for skader og tilsmudsninger

kb4
Montering push-fitting: Marker indstiksdybden tydeligt.

kb5
Montering push-fitting – Skub røret ind indtil den markerede indstiksdybde og kontroller.

kb6
Montering koblingsdåse – Marker indstiksdybden tydeligt.

kb7
Montering koblingsdåse – Skub røret ind indtil den markerede indstiksdybde og kontroller.

kb8
Montering koblingsdåse – Skub beskyttelsesrøret helt ind igennem pakningen ved dåsens fod. – Sørg for, at pakningen sidder korrekt.